Met één been in jouw huis

Met één been in jouw huis

Productgroep PIP 111 - 2019
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De laatste tien tot vijftien jaar verschuift het denken over ouders van uithuisgeplaatste (pleeg)kinderen. Waar ouders eerst op afstand werden gehouden, weten we nu hoe belangrijk het is dat ouders deel uitmaken van het opgroeien van hun kind, ook als het bij pleegouders woont. Binnen de jeugdzorg wordt dan ook al gesproken over ‘gedeeld opvoederschap’ (Haans, 2017). Dat klinkt veelbelovend, maar is complex in de praktijk van alledag.