Met outreachend werken agrariers beter bereiken

Met outreachend werken agrariers beter bereiken

Productgroep Sozio 76 - 2007
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

DommelRegio, een organisatie voor maatschappelijke dienstverlening had tot voor kort weinig agrariërs in haar cliëntenbestand. Des te opmerkelijk omdat de organisatie met name in plattelandsgemeenten werkt. Veel agrariërs hebben bovendien te kampen met economische problemen en problemen in de persoonlijke sfeer. De methodiek outreachend werken moet ervoor zorgen dat boeren met problemen nu beter worden bereikt. Hun eigen netwerk speelt daarin een grote rol.