‘Mon ami, monsieur Decroly’

‘Mon ami, monsieur Decroly’

Productgroep Gezin, morele opvoeding en antisociaal gedrag
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

Als er één Belgische figuur is die werd opgenomen in de canon van het universele pedagogische erfgoed, dan zal dit zeker wel Ovide Decroly (1871-1932) zijn. We vinden hem terug in nagenoeg alle naslagwerken en in talloze grote-denkersgeschiedenissen (1), recentelijk nog - en overigens als enige landgenoot - bij Gordon en Aldrich (2) en Berrio (3). Het moge illustratief heten dat hij, naast onder anderen Confucius, Socrates, Plato, Aristoteles, Comenius, Rousseau en Pestalozzi, een plaats wist te veroveren in de reeks van 100 geselecteerde ‘pedagogen’ die in de jaren negentig door Morszy werd uitgegeven. (4) In die overzichten wordt de Ronsenaar van geboorte doorgaans geprezen vanwege zijn pionniersrol op het gebied van de kinderpsychologie, de  orthopedagogiek van mentaal gehandicapten en van sociaal delinquente jeugd, de reformpedagogiek en de nieuwe-schoolbeweging - zijn ‘école pour la vie, par la vie’ te Ukkel werd zowaar een pedagogisch ‘pelgrimsoord’ -, zijn bijdrage tot de wetenschappelijke pedagogiek, het testen en het meten (verbetering van de Binet-Simonschaal), zijn psychologische ‘theorie’ van de globalisatie (nauw verwant met de Gestaltpsychologie), neergelegd in de idee van belangstellingscentra - het paradepaardje van het zo geprezen Belgische Leerplan voor lager onderwijs uit 1936 (5), enzovoort.