Naar een nieuwe vorm van bibliotheekdiensten voor het basisonderwijs

Naar een nieuwe vorm van bibliotheekdiensten voor het basisonderwijs

Productgroep Brede scholen in uitvoering
Kees Hamann | 2005 | 9789066656789
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

Je zou er bijna aan gaan wennen. Aan die niet afl atende stroom van kritiek uit en op het basisonderwijs. Over de toenemende werkdruk voor leerkrachten, de beperkte effectiviteit van het taalonderwijs, de steeds hogere verwachtingen van ouders, het steeds moeizamer sturen op kerndoelen. Kinderen moeten meer in hun eigen stijl kunnen leren, maar anderzijds wordt de eis van een gekwalifi ceerd eindresultaat scherper.
Je zou er bijna aan gaan wennen. Aan de zich voortzettende trend dat mensen steeds minder lezen. Dat de bereidheid om zichzelf te willen informeren daalt, de vaardigheden om in het labyrint van informatieverstrekkende instellingen een antwoord op vragen te krijgen ontbreken, het aantal jongeren dat de bibliotheek benut nog verder afneemt. Mensen moetenzich in onze kenniseconomie en informatiesamenleving steeds meer zelfstandig staande kunnen houden, terwijl men door het woud van bomen het bos niet meer ziet.