Niet opsluiten, maar opvoeden

Niet opsluiten, maar opvoeden

Productgroep PIP 27 - 2005
Maarten Faas | 2005
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In de politiek en de media is rijksjeugdinrichting Den Engh in opspraak. Men zou er een twijfelachtige behandeling toepassen om ‘probleemjongens’ in het gareel te helpen. Maarten Faas, directeur van jeugdzorgorganisatie Trajectum, onderschrijft deze kritiek, maar gaat een stap verder. Hij vindt dat de minister een einde moet maken aan de behandelingsmethodiek binnen Den Engh. De slogan van deze instelling ‘Niet opsluiten, maar opvoeden’ geeft een valse voorstelling van zaken. De jongens in Den Engh worden wel degelijk opgesloten. Bovendien deugt de behandeling vanuit moreel en wetenschappelijk oogpunt niet.