Nooit meer

Nooit meer

Productgroep PIP 24 - 2005
Bas Levering | 2005
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Voor veel ontwikkelingen geldt dat er in de afgelopen vijftig jaar meer veranderd is dan in de vijf eeuwen die daaraan voorafgaan, voor het kinderspel lijkt dat eens te meer het geval. Als het om het buitenspelen gaat zijn die veranderingen vandaag de dag nog gewoon waarneembaar als je op het platteland begint en langzaam de grote stad intrekt.