Onderzoek | Conflictscheidingen en samenwerking

Onderzoek | Conflictscheidingen en samenwerking

Productgroep PIP 116 - 2020
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Het aantal complexe echtscheidingen in Nederland neemt toe en is een groeiend probleem. Hulpverleningsorganisaties hebben de handen vol aan ouders die in een vechtscheiding zijn verwikkeld en de kinderen die daarvan dagelijks de gevolgen ondervinden. Ook na interventie van justitie kunnen zaken nog jarenlang voortduren. In Twente zijn er procesafspraken gemaakt tussen justitie en hulpverlening om complexe echtscheidingsproblematiek gezamenlijk aan te pakken. In een onderzoek zijn de bestanddelen voor een effectieve ketenaanpak inzichtelijk gemaakt.