PIP 116 - 2020

PIP 116 - 2020

2020

Omschrijving

Interview | 'Van meet af aan hebben we heel goed naar de ouders en de kinderen geluisterd'

Interview | 'Van meet af aan hebben we heel goed naar de ouders en de kinderen geluisterd'

Dr. Hanneke de Ridder is ontwikkelingspsycholoog en directeur ontwikkelingsgerichte zorg van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie en Raad van Bestuur van Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION). Bas Levering kon voor een interview in deze coronaperiode niet in het bijzondere ziekenhuis terecht. Maar ook bij haar thuis wist ze een levendig beeld te schetsen van de bijzondere aanpak in het boeiende gebouw.

Meer info
3,90
Longread | Hoe gaat het met de peers?

Longread | Hoe gaat het met de peers?

Hoe gaan adolescenten in tijden van COVID-19 om met leeftijdgenoten? Welke impact hebben de eerste en de nieuwe overheidsrichtlijnen en de maatschappelijke veranderingen op contacten en relaties tussen broers en zussen, klasgenoten, vrienden en jonge geliefden? En wat doet dit met jeugdwelzijn? Wetenschappers op het gebied van peerrelaties van adolescenten benoemen in dit artikel wetenschappelijk onderbouwde zorgen, en geven adviezen over hoe ouders en pedagogische professionals kunnen omgaan met deze veranderingen en de (nieuwe) behoeften van adolescenten.

Meer info
3,90
Onderzoek | Conflictscheidingen en samenwerking

Onderzoek | Conflictscheidingen en samenwerking

Het aantal complexe echtscheidingen in Nederland neemt toe en is een groeiend probleem. Hulpverleningsorganisaties hebben de handen vol aan ouders die in een vechtscheiding zijn verwikkeld en de kinderen die daarvan dagelijks de gevolgen ondervinden. Ook na interventie van justitie kunnen zaken nog jarenlang voortduren. In Twente zijn er procesafspraken gemaakt tussen justitie en hulpverlening om complexe echtscheidingsproblematiek gezamenlijk aan te pakken. In een onderzoek zijn de bestanddelen voor een effectieve ketenaanpak inzichtelijk gemaakt.

Meer info
3,90
Pedagogiek | ADHD en onderwijs

Pedagogiek | ADHD en onderwijs

Ieder kind verdient een sterke opvoedingsomgeving; dat geldt zeker voor drukke en dwarse kinderen die in onze gemedicaliseerde maatschappij al snel het label ADHD krijgen. Daarmee worden zij tot probleemeigenaar gemaakt en lopen zij het risico om niet de opvoeding, opvang en het onderwijs te krijgen waar zij recht op hebben. Daarom ontwikkelt Druk & Dwars vanuit een sociaalpedagogische visie handvatten voor ouders, sociale jeugdprofessionals, leraren en pedagogisch medewerkers, zodat zij beter kunnen omgaan met het drukke en dwarse gedrag van kinderen.

Meer info
3,90
PIP 116 - complete uitgave

PIP 116 - complete uitgave

Accentnummer ADHD

Meer info
9,95
Praktijk | accent ADHD en onderwijs

Praktijk | accent ADHD en onderwijs

Klassenfeestjes: een feestelijke manier of sociale uitsluiting?

Roept dit herinneringen op? Je zat op de basisschool, een klasgenootje was jarig en ging de uitnodigingen ronddelen voor het verjaardagsfeestje. Zou je worden uitgenodigd? En zou er weer een grapje gemaakt worden over dat ene rare jongetje dat nooit werd uitgenodigd? Dat de uitnodiging aan hem werd aangereikt en, net voordat hij het blij verrast aanpakte, weer werd teruggegrist?

Meer info
3,90
Praktijk | ADHD en onderwijs

Praktijk | ADHD en onderwijs

Soms vallen gezinnen tussen wal en schip of voelen professionals zich handelingsverlegen. Druk & Dwars biedt daarom laagdrempelige ondersteuning voor de omgeving van drukke en dwarse kinderen: thuis, op school en op de kinderopvang.

Meer info
3,90
Praktijk | Bezige burgers, actieve professionals

Praktijk | Bezige burgers, actieve professionals

Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 wordt er veel verwacht van de ‘eigen kracht’ van gezinnen. Meer burgerkracht roept al gauw het beeld op van professionals die ‘op hun handen zitten’. In de praktijk blijken initiatieven waarin ouders een actieve rol hebben juist te floreren door de inbreng van professionals die de handen uit de mouwen steken. Zo ook de Utrechtse Wijkacademies Opvoeden waarin ouders en professionals onder het motto ‘leren van elkaar’ hun krachten bundelen.

Meer info
3,90