Onderzoek - Hink, stap of sprong over de kloof

Onderzoek - Hink, stap of sprong over de kloof

Productgroep PIP 85 - 2015
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

‘Ze hebben ontzettend veel zin in het interview’, zegt de docent als ik het lokaal binnenkom waar ouders van een school in Amsterdam-West een cursus taal en ouderbetrokkenheid volgen. Twaalf vrouwen kijken me aan, sommige onverholen nieuwsgierig, andere gereserveerd of verlegen. Op mijn eerste vraag: ‘Wie is er verantwoordelijk voor het leren van kinderen, de school, de ouders, of allebei?’ klinkt het antwoord enthousiast en unaniem: ‘Allebei samen!’ Waar is die vaak genoemde kloof tussen school en allochtone ouders en het gebrek aan interesse in het onderwijs van hun kinderen? Of is hier sprake van een sociaal wenselijke reactie?