Op zoek naar de effectieve professional

Op zoek naar de effectieve professional

Productgroep VBSP
Bas Levering | 2012
Gratis

Omschrijving

De zeventien kenmerken van de effectieve pedagogische medewerker.

In dit artikel hebben we ons beperkt tot wat we ‘De nadere analyse hebben’ genoemd.
Het is de nadere analyse die in het onderzoeksverslag volgt op ‘De interviews op een rij’ waarin een eerste analyse van de verbatim uitgeschreven interviews is gemaakt. Daar is wat door de respondenten is gezegd al van een eerste commentaar voorzien. Daarom hebben we de volgende stap ´nadere analyse´ hebben genoemd. De nadere analyse leverde zeventien kenmerken van de effectieve pedagogisch medewerker op.

 

 

 • Kenmerk één: Kunnen omgaan met boosheid, woede en agressie
 • Kenmerk twee en drie: Beschikbaarheid en bereikbaarheid
 • Kenmerk vier: positiviteit
 • Kenmerk vijf: Betrokkenheid (´zich gekend weten´)
 • Kenmerk zes: Terloopsheid
 • Kenmerk zeven: Gewoon meedoen
 • Kenmerk acht: Actieve sfeerbepaler
 • Kenmerk negen: Teamspeler
 • Kenmerk tien: Bereidheid om te luisteren
 • Kenmerk elf: Goed kunnen luisteren (en ook eigen opvatting geven)
 • Kenmerk twaalf: Presentatie op gelijk niveau
 • Kenmerk dertien: Pleitbezorger en regelaar
 • Kenmerk veertien: Solidariteit
 • Kenmerk vijftien: Vakbekwaamheid
 • Kenmerk zestien: Ervaring
 • Kenmerk zeventien: Herkennen van en tegemoetkomen aan specifieke behoeften bij jongeren