Opvoeden in China

Opvoeden in China

Productgroep PIP 57 - 2010
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Voor me ligt het boek Childhood in China. Een boek dat 35 jaar geleden verscheen en verslag doet van de bevindingen van een wetenschappelijke Amerikaanse delegatie op het gebied van opvoeding en vroegschoolse educatie in China. De delegatie bestond uit een aantal vooraanstaande psychologen en sociologen waaronder William Kessen, Urie Bronfenbrenner, Jerome Kagan, Eleanor Maccoby, Martin K. Whyte en Marian Radke Yarrow.