Ouderbegeleiding als morele reflectie

Ouderbegeleiding als morele reflectie

Productgroep Ouderschapskennis 2012-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De auteur houdt een pleidooi voor openheid vanwege ouderbegeleiders voor de vele morele kwesties waar ouders mee te maken krijgen. Hij pleit voor een pedagogisering in een brede zin van het woord van het professioneel werken met ouders. Dit betekent dat hij naast de bekende oproep om ouders als volwaardige psychologische subjecten op te vatten, ook een oproep lanceert om met ouders om te gaan als volwaardige morele actoren en dit in een brede, ook politieke betekenis van het woord.