Ouderschap en de betekenis van solidariteit om je heen

Ouderschap en de betekenis van solidariteit om je heen

Productgroep Ouderschapskennis 2010-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Het is duidelijk dat er samenhang en overlap is tussen de buffers 'solidaire gemeenschap' en 'goede taakverdeling'. In deze bijdrage komen beide buffers aan bod, maar ligt het accent op die van de taakverdeling. Daarbij staat niet de taakverdeling als zodanig centraal, maar het verband tussen de kwaliteit van de 'vïllage' en de kwaliteit van ouderschap. Wat dragen ouders en hun omgeving er samen aan bij, dat ouders hun kinderen soms zo schromelijk tekort doen? De auteur betoogt dat de overheid de plicht heeft om solidariteit te betonen met ouders en ouderschap. Een plicht die meer inhoudt dan het revitaliseren van de sociale omgeving, het sociale netwerk van ouders, voor zover de overheid daartoe al bij machte is. In het kielzog van de toenemende aandacht voor de village wordt er soms voor gepleit ouders meer aan te spreken op hun gedrag. Besproken wordt de verhouding tussen privacy, autonomie, schroom en solidariteit in zo'n situatie.