Passend onderwijs in de kleutergroep

Passend onderwijs in de kleutergroep

Productgroep PIP 111 - 2019
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In het gewone leven zijn verschillen tussen mensen verrijkend, maar in het onderwijs blijkt dit gegeven keer op keer problematisch. Zie het gedoe rond ‘passend onderwijs’; we worstelen met achterblijvers, hoogvliegers of zittenblijvers en met een toenemend aantal thuiszitters. Grote boosdoener achter dit geploeter is het leerstofjaarklassensysteem dat we maar niet durven loslaten.