Passend onderwijs in de kleutergroep

Passend onderwijs in de kleutergroep

Productgroep PIP 111 - 2019
3,90

Omschrijving

In het gewone leven zijn verschillen tussen mensen verrijkend, maar in het onderwijs blijkt dit gegeven keer op keer problematisch. Zie het gedoe rond ‘passend onderwijs’; we worstelen met achterblijvers, hoogvliegers of zittenblijvers en met een toenemend aantal thuiszitters. Grote boosdoener achter dit geploeter is het leerstofjaarklassensysteem dat we maar niet durven loslaten.