Passend onderwijs voor dubbel-bijzondere (hoog)begaafde leerlingen

Passend onderwijs voor dubbel-bijzondere (hoog)begaafde leerlingen

2018
Gratis

Omschrijving

Tekort aan empirische feiten leidt tot fabels over dubbel-bijzondere leerlingen Uit deze praktijkgerichte thematische overzichtsstudie is naar voren gekomen dat er (inter)nationaal een tekort aan empirisch onderbouwde kennis is over adequate identificatie van en psycho-educatieve afstemming op dubbel-bijzondere leerlingen.
Dubbel-bijzondere leerlingen hebben enerzijds een hoge intelligentie en/of hoge leerresultaten en anderzijds leer-, ontwikkelings- en/of gedragsproblemen. In deze literatuurstudie zijn eerst wetenschappelijke artikelen geanalyseerd. De belangrijkste conclusie is dat de diagnostiek van deze leerlingen erg lastig is en dat een individuele benadering door een expert hierbij essentieel is. Het tekort aan empirische gegevens werd meer dan twintig jaar geleden al aan de orde gesteld, is daarna bij voortduring benoemd en nog steeds actueel. Toch worden er in de praktijkliteratuur met een zekere stelligheid uitspraken gedaan over de behoeften van deze leerlingen, die door professionals opgevolgd worden. Het risico van deze niet-onderbouwde ‘feiten’ of zelfs ‘fabels’ is dat deze leerlingen niet die aandacht en zorg krijgen in het Passend Onderwijs die ze nodig hebben.

 

Bron: NRO