Auteurs

Passend onderwijs

8 producten gevonden.
Sociale veiligheid op scholen

Sociale veiligheid op scholen

Henk de Vos

De manier waarop we in Nederland het onderwijs hebben vormgegeven draagt niet bij aan de sociale veiligheid. Het is nodig dat we de, soms ernstige, negatieve gevolgen hiervan onder ogen zien. Maar wat kunnen we...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 115 - 2020
Samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg

Samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg

Bert Wienen

Hoe laten we kinderen en jongeren gezond en veilig opgroeien? Hoe moeten onderwijs en jeugdhulp samenwerken om dit goed voor elkaar te krijgen en welke factoren helpen er in die samenwerking? Voor een...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 115 - 2020
Evaluatie Passend Onderwijs 2020

Evaluatie Passend Onderwijs 2020

De invoering van passend onderwijs in 2014 heeft de organisatie van de ondersteuning van leerlingen en studenten verbeterd. Bij leraren en ouders heeft de stelselwijziging verwachtingen gewekt maar minder...
Meer info
Gratis
Proeftuin LVB & schoolverzuim

Proeftuin LVB & schoolverzuim

Maartje Timmermans Hendrien Kaal

Herkenning en begeleiding van leerlingen met een LVB in de schoolverzuimaanpak LVB in het reguliere onderwijs. LVB in relatie tot schoolverzuim. Waarom zijn dat eigenlijk nauwelijks thema’s op het...
Meer info
Gratis
Met andere ogen

Met andere ogen

ADVIES VOOR VERSNELLING EN BESTENDIGING VAN DE SAMENWERKING ONDERWIJS-ZORG-JEUGD   Om de aansluiting onderwijs en (jeugd)zorg te verbeteren en te versnellen geven wij de volgende adviezen mee. Deze...
Meer info
Gratis
Passend onderwijs voor dubbel-bijzondere (hoog)begaafde leerlingen

Passend onderwijs voor dubbel-bijzondere (hoog)begaafde leerlingen

Tekort aan empirische feiten leidt tot fabels over dubbel-bijzondere leerlingen Uit deze praktijkgerichte thematische overzichtsstudie is naar voren gekomen dat er (inter)nationaal een tekort aan...
Meer info
Gratis
De toegevoegde waarde van traditioneel vernieuwingsonderwijs: een studie naar de verschillen in cognitieve en niet-cognitieve opbrengsten tussen daltonscholen en traditionele scholen voor primair onderwijs

De toegevoegde waarde van traditioneel vernieuwingsonderwijs: een studie naar de verschillen in cognitieve en niet-cognitieve opbrengsten tussen daltonscholen en traditionele scholen voor primair onderwijs

Samenvatting: Met bijna achthonderd scholen maakt het traditioneel vernieuwingsonderwijs substantieel deel uit van het Nederlandse basisonderwijs: zo’n tien procent van het totaal aantal basisscholen...
Meer info
Gratis
PASSEND ONDERWIJS – PASSEND BELEID? Drie visies op beleidsvorming rondom Passend onderwijs

PASSEND ONDERWIJS – PASSEND BELEID? Drie visies op beleidsvorming rondom Passend onderwijs

Deze bundel bevat drie essays over de beleidsvorming rondom Passend onderwijs. Hoewel de beleidsvorming rondom Passend onderwijs strikt genomen nog geen lange geschiedenis kent, is het – ongeveer...
Meer info
Gratis