Passend onderwijs

4 producten gevonden.
Met andere ogen

Met andere ogen

ADVIES VOOR VERSNELLING EN BESTENDIGING VAN DE SAMENWERKING ONDERWIJS-ZORG-JEUGD   Om de aansluiting onderwijs en (jeugd)zorg te verbeteren en te versnellen geven wij de volgende adviezen mee. Deze...
Meer info
Gratis
Passend onderwijs voor dubbel-bijzondere (hoog)begaafde leerlingen

Passend onderwijs voor dubbel-bijzondere (hoog)begaafde leerlingen

Tekort aan empirische feiten leidt tot fabels over dubbel-bijzondere leerlingen Uit deze praktijkgerichte thematische overzichtsstudie is naar voren gekomen dat er (inter)nationaal een tekort aan...
Meer info
Gratis
De toegevoegde waarde van traditioneel vernieuwingsonderwijs: een studie naar de verschillen in cognitieve en niet-cognitieve opbrengsten tussen daltonscholen en traditionele scholen voor primair onderwijs

De toegevoegde waarde van traditioneel vernieuwingsonderwijs: een studie naar de verschillen in cognitieve en niet-cognitieve opbrengsten tussen daltonscholen en traditionele scholen voor primair onderwijs

Samenvatting: Met bijna achthonderd scholen maakt het traditioneel vernieuwingsonderwijs substantieel deel uit van het Nederlandse basisonderwijs: zo’n tien procent van het totaal aantal basisscholen...
Meer info
Gratis
PASSEND ONDERWIJS – PASSEND BELEID? Drie visies op beleidsvorming rondom Passend onderwijs

PASSEND ONDERWIJS – PASSEND BELEID? Drie visies op beleidsvorming rondom Passend onderwijs

Deze bundel bevat drie essays over de beleidsvorming rondom Passend onderwijs. Hoewel de beleidsvorming rondom Passend onderwijs strikt genomen nog geen lange geschiedenis kent, is het – ongeveer...
Meer info
Gratis