Auteurs

Passend onderwijs

30 producten gevonden.
Kindcentrum de Vindplaats

Kindcentrum de Vindplaats

IJsbrand Jepma

Sinds 2022 is Amsterdam een integraal kindcentrum rijker dat serieus werk maakt van inclusie en diversiteit: Kindcentrum de Vindplaats. IJsbrand Jepma portretteert het kindcentrum in dit artikel.
Meer info
Gratis
Autisme op school

Autisme op school

Martine Delfos

Op de vroegere kleuterschool leerden kinderen vooral spelenderwijs. Nu ook in de kleuterjaren al veel nadruk ligt op presteren op school, is er minder tijd en aandacht voor de sociaalemotionele ontwikkeling.
Meer info
Gratis
Toch weer samen naar school met inclusiever onderwijs. Een geschiedenis

Toch weer samen naar school met inclusiever onderwijs. Een geschiedenis

Frank Studulski

In 2020 werd inclusiever onderwijs omarmd als een beleids­ en ontwik­kelopgave. Meer kinderen met een ondersteuningsbehoefte zullen een plek krijgen in het regulier onderwijs. Maar hoe zijn we...
Meer info
3,95
Onderdeel van PIP 133
Inclusie: een pedagogische geloofsbelijdenis

Inclusie: een pedagogische geloofsbelijdenis

Hans van Crombrugge Philippe Noens

De historische wortels van inclusief onderwijs vinden hun grond in de integratie van mensen met beperkingen in het regulier onderwijs. Deze inzet groeide uit tot een beweging voor gelijke onderwijskansen...
Meer info
3,95
Onderdeel van PIP 133
Familieschool Amsterdam Osdorp

Familieschool Amsterdam Osdorp

Hennie Groot Haar

In Amsterdam Osdorp is Voorschool Lukas te vinden in de Lukasschool, Daltononderwijs van 2 tot 13 jaar. School en geïntegreerde voorschool werken met het Familieschoolconcept. Met deze structuur draagt de...
Meer info
4,95
Onderdeel van BBMP 05 2023
Trauma en veerkracht als achteraf-begrippen

Trauma en veerkracht als achteraf-begrippen

Michiel Asselman Dr. Bas Levering Evelyne Offerman

In PiP 129 betoogt Bas Levering in zijn opiniestuk ‘Trauma en veerkracht als achteraf-begrippen’, dat de inmiddels alledaags geworden begrippen trauma en veerkracht vaak naar believen worden...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 130
Handreiking | Samen naar School-initiatieven

Handreiking | Samen naar School-initiatieven

Deze handreiking is bedoeld voor iedereen die meer inclusief onderwijs wil realiseren voor kinderen die nu nog buiten het regulier onderwijs vallen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om kinderen in zorginstellingen...
Meer info
Gratis
Overzicht maatregelen verbeteraanpak passend onderwijs 2022

Overzicht maatregelen verbeteraanpak passend onderwijs 2022

Er komt veel informatie af op samenwerkingsverbanden. Hierdoor ontstaat soms de angst dat er belangrijke veranderingen in wet- en regelgeving over het hoofd wordt gezien. Dit document Maatregelen...
Meer info
Gratis
Lichte zorg en lessen uit de geschiedenis

Lichte zorg en lessen uit de geschiedenis

Nelleke Bakker

De grote vraag naar jeugdhulp en speciaal onderwijs in Nederland komt vooral voor rekening van lichtere problemen, zoals ADHD. Sommige deskundigen spreken in dit verband van overconsumptie. Daardoor moet worden...
Meer info
3,90
Onderdeel van PiP 124
Pedagogiek. Controversiële onderwerpen

Pedagogiek. Controversiële onderwerpen

Bjorn Wansink

Met je leerlingen een controversieel onderwerp bespreken; het kan je als docent de nodige hoofdbrekens kosten. Want voor je het weet lopen de emoties en spanningen in en buiten het klaslokaal hoog op. Maar...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 120 - 2021