Pedagogiek - Burgerschapsonderwijs

Pedagogiek - Burgerschapsonderwijs

Productgroep PIP 106 - 2018
Leo Pauw | 2018
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Op een harmonische wijze samenleven in een pluriforme maatschappij is niet vanzelfsprekend, zo blijkt dagelijks. In dat licht is het zorgelijk dat de wettelijke verplichting voor scholen om een bijdrage te leveren aan de burgerschapsvorming van hun leerlingen nog niet tot resultaten leidt. Leo Pauw gaat na hoe het komt dat de burgerschapsopdracht voor scholen zo lastig is en komt tot een aantal aanbevelingen.