Pedagogisch leiderschap

Pedagogisch leiderschap

Productgroep VBSP
Rens Rottier | 2012
Gratis

Omschrijving

Schoolleiderschap krijgt meer en meer een bedrijfsmatig karakter. In dit artikel geef ik aan dat bedrijfsmatig leiderschap in een school weinig invloed heeft op de kwaliteit van het onderwijs. Om als schoolleider de onderwijskwaliteit te beïnvloeden is leiderschap nodig dat zich richt op de inhoud en de leraren. Die manier van leidinggeven noem ik pedagogisch leiderschap. Ik schets een zevental aspecten waardoor pedagogisch leiderschap wordt gekenmerkt.

Inleiding
Leiding geven aan een onderwijsinstelling is een complexe taak. Een groot aantal inhoudelijke
aspecten spelen een rol: financiële, juridische, organisatorische, facilitaire, onderwijskundige en personele aspecten. Schoolleiders dienen een diversiteit aan relaties te onderhouden. Ze moet acteren binnen een bepaald governance?model. En daarbij hebben veel mensen in en buiten de organisatie opvattingen over hun gedrag en de resultaten van hun leiderschap.

Deze lappendeken van werkzaamheden kun je grosso modo in twee gebieden indelen:
• Het bedrijfsmatige gebied: de systemen, de middelen, de structuren. Dit alles is van een meer technische aard. De bedrijfsmatige aspecten van de organisatie zijn van groot belang om de ‘machine’ soepel te laten draaien.
• Daarnaast is er het meer inhoudelijk en persoonlijk gebied: taken die te maken hebben met formuleren van de visie, leiding geven aan de identiteit, realiseren van de missie, vaststellen van de doelen, maken van onderwijskundige keuzen, leiding geven aan mensen, levend houden van de visie.