Pedagogische ondersteuning: het onderscheid tussen het private en het publieke voorbij - een ontologische kwestie?

Pedagogische ondersteuning: het onderscheid tussen het private en het publieke voorbij - een ontologische kwestie?

Productgroep Opvoeding, Onderwijs & Overheid
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

Men kan er niet aan voorbij. Het onderscheid tussen het private (privacy) en het publieke domein lijkt wezenlijk met onze traditie verbonden. Steeds opnieuw hebben beide domeinen zich op een bepaalde manier tot elkaar verhouden en een bepaalde invulling gekregen. Rudimentair probeer ik weer te geven, via ondermeer het werk van Arendt, hoe deze domeinen historisch gezien aan veranderingen onderhevig zijn en de wijze bepalen waarop een mens verschijnen kan. Na een uitweiding over de ‘klassieke conditie’, zou ik aan de hand van Arendt, Lyotard en Lacan de huidige stand van zaken willen opmaken, de dichotomie tussen beide domeinen op een eigentijdse wijze verder willen uitklaren en verduidelijken op welke wijze het publieke domein greep op het private verkrijgt. Uiteindelijk zal in een laatste paragraaf worden verduidelijkt dat een begrip als pedagogische ondersteuning de grens tussen beide domein nog floerser heeft gemaakt, dat het publieke domein door een instrument als pedagogische ondersteuning meer, en op een andere manier impact heeft weten te verwerven op het private domein. Het beschreven mechanisme brengt aan het licht hoe binnen het privé-domein wat opvoeding betreft, een verdeeld (wetenschappelijk) subject wordt geconstitueerd waar openheid en vatbaarbaarheid voor pedagogische steun een duidelijk ankerpunt vinden en de inherente logica van de wetenschap de organisatie van het handelen en spreken gaat bepalen.