Pedagogische risico’s als aanknopingspunt voor beleid?

Pedagogische risico’s als aanknopingspunt voor beleid?

Productgroep Opvoeding, Onderwijs & Overheid
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

Ontwikkelingspsychologisch en pedagogisch onderzoek geeft een globaal beeld van situaties die een gevaar opleveren voor de ontwikkeling van het kind. Dit beeld kent weinig verrassingen. In instabiele gezinnen, gezinnen met een lage sociaal economische status (SES), gezinnen waarin opvoeders zelf met problemen kampen, of waarin het kind als ‘moeilijk’ wordt ervaren, maar ook in gezinnen met een grote afstand tot de Nederlandse cultuur is de kans op achterstanden of probleemgedrag significant hoger dan in het gemiddelde gezin. Onderzoek maakt voorts onmiskenbaar duidelijk dat in situaties waar meerdere risico’s spelen de kans substantieel en soms exponentieel groter is dat er ontwikkelingsproblemen bij kinderen zullen ontstaan (Hermanns, 1992, 1995). Vormen deze typen van gegevens een geschikt aanknopingspunt voor beleidsmaatregelen? Doen beleidsmakers er goed aan zich op genoemde typen van bevindingen te verlaten bij het vormgeven van beleid?