Persoon en opvoeding

Persoon en opvoeding

Productgroep Opvoeding: een (on)persoonlijke aangelegenheid?
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

De vraag die centraal staat op deze pedagogendag is of opvoeding nog wel een persoonlijke aangelegenheid is. In de overwegingen die tot deze vraag hebben geleid wordt enerzijds geconstateerd dat pedagogen geen aandacht meer hebben worden voor het persoonlijke, en anderzijds dat de persoonlijke inspanningen van opvoeders misschien minder effect sorteren op de ontwikkeling van het kind dan pedagogen aannemen. In deze lezing vraag ik me of in de relatie tussen ouder en kind het persoonlijk aan belang heeft ingeboet. Daartoe ik belicht ik eerst de persoonlijke en ‘onpersoonlijke’ elementen in de pedagogische relatie, zoals deze door pedagogen naar voren zijn gebracht. Vervolgens wijs ik op een drietal perspectieven op de pedagogische relatie, waarbij de aandacht voor het persoonlijke varieert. Tenslotte zal ik aannemelijk maken dat juist het persoonlijke perspectief op de pedagogische relatie aan belang wint en aangeven met welke maatschappelijke ontwikkelingen dit accent samenhangt.