Pleegkind: zorg van pleegouder én ouder

Pleegkind: zorg van pleegouder én ouder

Productgroep Ouderschapskennis 2003-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Het Pedagogisch Model steunt vooral op het hechtingsconcept. Bij een langdurige pleeggezin-plaatsing, zoals Weterings beschrijft in de laatste fase, biedt dit model echter een te smalle basis. Centraal in deze fase staat het belang van ‘het (doen) ontstaan en behouden van een hechtings-en opvoedingsrelatie met de pleegouders’. Door hierop sterk de nadruk te leggen is het risico van een ideaaltypische en starre benadering reëel. Bij veel pleegkinderen is sprake van hechtingspro-blematiek. Resteert voor hen, door het niet aan kunnen gaan van de hechtingsrelatie die nodig is voor opvoeding door pleegouders, een internaatsplaatsing? Of kan het pleeggezin juist andere zaken bieden, zoals persoonlijke aandacht, continuïteit, gezinsroutine en -regels? Ook aan oudere kinderen die sterk loyaal zijn aan hun ouders?