Pleegzorg, zorg voor kind, ouder en pleegouder

Pleegzorg, zorg voor kind, ouder en pleegouder

Productgroep Ouderschapskennis 2003-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Wil pleegzorg de ontwikkeling van het kind ten goede kunnen komen, dan is andere dan tot nu toe gebruikelijke zorg voor zijn ouder nodig. De ouder heeft ondersteuning nodig om de grenzen te aanvaarden die gesteld worden aan de invulling van zijn verantwoordelijkheid voor de opvoeding als zijn kind uit huis geplaatst is. Deze grenzen worden bepaald aan de hand van de ontwikkeling van het kind en aan de hand van de inhoud van de opvoedingstaken van de ouder/opvoeder die daarbij behoren.
Voor terugplaatsing is intensief begeleid contact nodig om de hechtings- en opvoedingsrelatie tussen ouders en kind te herstellen of te laten ontwikkelen op een voor de ontwikkeling van het kind adequate termijn. Blijkt intensief contact niet mogelijk, en treedt weinig verbetering op in de interactie tussen ouder en kind, dan zal de ouder ondersteuning nodig hebben om zijn verantwoordelijkheid op een andere wijze vorm te geven door:
- te aanvaarden dat pleegouders zijn kind opvoeden, in principe tot zijn volwassenheid;
- het kind zijn liefde en betrokkenheid te laten ervaren met een op de behoefte van het kind afgestemde vorm van contact.
Op deze wijze kan de emotionele (gezins-)band tussen ouder en kind op een reële basis gehandhaafd blijven.
Trefwoorden: pleegzorg, kind, ouder, pleegouder, recht van ouder, recht van kind, hulpverlening in de pleegzorg
Dr. A.M. Weterings is senior onderzoeker aan de Universiteit van Leiden.
Adres: Universiteit Leiden, F.S.W. Afdeling Orthopedagogiek.
Postbus 9555, 2300 RB Leiden.