Politici hebben de inhoud van ons boek verdraaid

Politici hebben de inhoud van ons boek verdraaid

Productgroep PIP 21 - 2004
Bas Levering | 2004
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Per 1 januari 2005 wordt de wet op de kinderopvang van kracht. Louis Tavecchio, universitairhoofddocent gezinspedagogiek aan de Universiteit Leiden en sinds 2001 bijzonder hoogleraarkinderopvang aan de Universiteit van Amsterdam, deed onderzoek ter ondersteuning vanhet te ontwikkelen beleid, maar is uiterst ontevreden over wat daarvan uiteindelijk in de wetterecht is gekomen.