Praktijk | Bezige burgers, actieve professionals

Praktijk | Bezige burgers, actieve professionals

Productgroep PIP 116 - 2020
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 wordt er veel verwacht van de ‘eigen kracht’ van gezinnen. Meer burgerkracht roept al gauw het beeld op van professionals die ‘op hun handen zitten’. In de praktijk blijken initiatieven waarin ouders een actieve rol hebben juist te floreren door de inbreng van professionals die de handen uit de mouwen steken. Zo ook de Utrechtse Wijkacademies Opvoeden waarin ouders en professionals onder het motto ‘leren van elkaar’ hun krachten bundelen.