Praktijk - De OpvoedParty

Praktijk - De OpvoedParty

Productgroep PIP 92 - 2016
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Sinds januari 2015 is in Nederland de nieuwe Jeugdwet van kracht. De praktijk van participerend burgerschap, sociale cohesie en eigen kracht blijkt weerbarstiger dan gedacht. Iedere gemeente moet iets doen aan preventie en opvoedingsondersteuning. Maar hoe? In onderwijsland staat ouderbetrokkenheid hoog op het prioriteitenlijstje. Heeft u de sleutel al in handen? De OpvoedParty geeft antwoord op deze urgente vragen. De tijd is rijp om het taboe, om te praten over de dagelijkse worsteling die opvoeden heet, definitief te doorbreken.