Praktijk - Kinderen spelen zich de wereld in

Praktijk - Kinderen spelen zich de wereld in

Productgroep PIP 72 - 2013
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Ontwikkelingsgericht Onderwijs is een onderwijspedagogische benadering die vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw in Nederland is geïntroduceerd. Zoals er Montessorischolen, Vrije Scholen en Jenaplanscholen zijn, zo zijn er ook in heel Nederland Ontwikkelingsgerichte scholen. Zo’n 300 scholen voeren OGO als concept voor de hele school. Veel meer scholen in ons land werken al jaren met ‘Basisontwikkeling’ in de onderbouw. In Ontwikkelingsgerichte scholen vinden leerkrachten spel- en onderzoeksactiviteiten van groot belang. Zij zien deze activiteiten als het hart van het curriculum, waarbinnen alles te leren valt.