Praktijk - Kinderopvang en jeugdhulp hand in hand

Praktijk - Kinderopvang en jeugdhulp hand in hand

Productgroep PIP 86 - 2015
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In de kinderopvang zouden alle kinderen zich zo goed mogelijk moeten kunnen ontwikkelen en plezier hebben, ook als zij extra aandacht of ondersteuning nodig hebben. Vooruitlopend op de transformatie van het jeugdstelsel kwamen er op de buitenschoolse opvang (bso) ook kinderen met een jeugdhulpindicatie.
Hun komst vroeg van de pedagogisch medewerkers iets anders dan zij gewend waren; in het pilotproject ‘Alert4you’ kregen zij daarom coaching van medewerkers uit de jeugdhulp. Jeugdzorgwerker Eline Kraak was zo’n ‘coach on the job’. Zij beschrijft hoe de samenwerking tussen jeugdhulp en bso zich ontwikkelde: van aarzeling tot enthousiasme.