Praktijk - Signaleren van kindermishandeling

Praktijk - Signaleren van kindermishandeling

Productgroep PIP 90 - 2016
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Lessen over huiselijk geweld en kindermishandeling moeten structureel worden aangeboden op onderwijs-, zorg- en welzijnsopleidingen, vinden de ministeries van VWS en OCW en de kenniscentra Movisie, het Nederlands Jeugdinstituut, Rutgers en Augeo. Bij de pabo van de Christelijke Hogeschool Ede gebeurt dat al. ‘Een kind kan niet leren als het zich niet veilig voelt’, zegt pabodocent Hans Bakker.