Praktijk - Veilig voelen, vaardigheden vergroten

Praktijk - Veilig voelen, vaardigheden vergroten

Productgroep PIP 80 - 2014
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking werken vanuit een visie waarin vraaggericht en methodisch werken centraal staan. De inhoudelijke invulling van deze begrippen kan echter per zorginstelling verschillen. Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) heeft gekozen om de methodiek gentle teaching te combineren met competentievergrotend werken. Lang is gedacht dat deze twee methodieken niet samen kunnen gaan. Ervaringen binnen SEIN laten juist zien dat zij goed gecombineerd kunnen worden.