Praktijk - Werkdruk in het basisonderwijs

Praktijk - Werkdruk in het basisonderwijs

Productgroep PIP 77 - 2014
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Al jaren horen we klachten van leerkrachten over de steeds toenemende werkdruk in het basisonderwijs. Klachten die in ernst en aantal toenemen, zo blijkt steevast uit verschillende onderzoeken. Klachten ook waar bar weinig mee gebeurt. De leerkracht in het basisonderwijs zit klem. Klem tussen enerzijds de liefde voor het vak en voor het werken met kinderen en anderzijds de steeds hogere eisen die ‘van bovenaf’ worden gesteld.