Private financiering van het onderwijs: mag het ietsje meer zijn?

Private financiering van het onderwijs: mag het ietsje meer zijn?

Productgroep Opvoeding, Onderwijs & Overheid
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

‘Niet alleen de gebruiker heeft baat bij onderwijs, de hele samenleving profiteert ervan.
Daarom mag een school nooit afhankelijk worden van de toevallige bereidheid van particulieren er geld in te steken. De overheid is voor de volle 100 procent verantwoordelijk voor de bekostiging’ (Jager & Van der Laan, 2001). Deze opmerking van de voormalig voorzitter van de Onderwijsraad, Han Leune, is in overeenstemming met de Nederlandse praktijk. De bekostiging van het leerplichtige onderwijs in Nederland is een zaak van de overheid. Zowel openbare als bijzondere scholen worden (vrijwel) volledig door de staat bekostigd. Particulier geld mag alleen mondjesmaat aan extra’s (schoolreisjes, museumbezoek, het vieren van Sinterklaas) buiten het lesrooster worden besteed. Men kan zich dus afvragen waar Leune zich druk over maakt.