Probleemgedrag bij peuters met een motorische beperking: 52 een protocol voor gedragsbegeleiding

Probleemgedrag bij peuters met een motorische beperking: 52 een protocol voor gedragsbegeleiding

Productgroep Gedragsproblemen bij jonge gehandicapte kinderen (NVO-reeks)
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

In Hoofdstuk 1 worden een aantal onderzoeken aangehaald waaruit blijkt dat probleemgedrag bij peuters met een motorische beperking vaak voorkomt. Klinische ervaring van deskundigen in revalidatie-instellingen ondersteunt dit gegeven. Gezien het feit dat het probleemgedrag voor het kind zélf en voor de ouders en de rest van het gezin grote gevolgen kan hebben, is een preventief beleid met vroegtijdig ingrijpen noodzakelijk. In de praktijk gebeurt het vaak dat orthopedagogen en psychologen ouders en behandelaars een gedragsaanpak adviseren zonder dat het probleemgedrag vooraf systematisch in kaart is gebracht.
Als deze adviezen niet blijken te werken, probeert men vervolgens een andere aanpak uit. Dit ‘uitproberen’ is echter niet zonder risico’s. Het kan uiteindelijk tot gevolg hebben dat het probleemgedrag blijft bestaan en na herhaald proberen zelfs resistent wordt tegen behandeling. Hier komt bij dat wanneer geen goede analyse van probleemgedrag heeft plaats gevonden, de gekozen gedragsaanpak zelfs averechts kan werken. Om het proces van gedragsanalyse en behandeling meer te systematiseren en zo de eventuele risico’s van het ‘uitproberen’ te minimaliseren, is een protocol ontwikkeld.