Reactie op de commentaren. Pleegzorg, zorg voor kind, ouder en pleegouder

Reactie op de commentaren. Pleegzorg, zorg voor kind, ouder en pleegouder

Productgroep Ouderschapskennis 2003-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Slechts twee van de negen commentatoren schrijven over hun zorgen om het welzijn van het kind, namelijk kinderrechter mr. Quik-Schuijt en de vader. Zij zijn echter geen hulpverlener en kunnen weinig doen. De vader stelt - terecht - dat de GVI niet heeft geluisterd naar zijn zorgen om zijn kind.
De laatste jaren is dit fenomeen - niet luisteren naar ouders en pleegouders - herhaaldelijk aan de orde gesteld1. Zorgen van ouders en van pleegouders worden weinig serieus genomen. De gezinsvoogdijinstellingen hebben geen tijd meer om goed te luisteren, overbelast als zij zijn. Het volgen van het eigen uitgezette beleid kost ook minder tijd. Bovendien hebben de GVI’s vrijwel absolute macht. Ook de Voorzieningen voor Pleegzorg kunnen (of durven?) geen eigen beleid te voeren om de - afhankelijke - relatie met de plaatsende instanties, met name de GVI’s, niet te verstoren.