Religie in het openbaar onderwijs

Religie in het openbaar onderwijs

Productgroep PIP 51 - 2009
Ton Beekman | 2009
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In december 2008 besloot de Tweede Kamer dat godsdienstonderwijs en humanistisch vormingsonderwijs op openbare basisscholen vanaf het najaar 2009 door de overheid worden bekostigd. Het gaat om facultatieve lessen aan kinderen van ouders die daar om vragen. In het verzuilde Nederlandse onderwijsveld is deze kamerbeslissing verdeeld ontvangen. Volgens voorstanders versterkt dit levensbeschouwelijk onderwijsaanbod het pluriforme karakter van de openbare school. Tegenstanders vrezen dat burgerschapsvorming juist in het gedrang komt
door leerlingen in een beperkte levensbeschouwing te onderwijzen. Emeritus hoogleraar pedagogiek Ton Beekman over deze beslissing met een reactie door Elza Kuyk van de Besturenraad.