Rollercoaster

Rollercoaster

Productgroep Ouderschapskennis 2018-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Adequate samenwerking tussen verschillende verpleegkundige afdelingen, medische specialismen en externe organisaties is van wezenlijk belang in de zorg voor (kersverse) ouders, ter versterking van hun ouderschap. De medisch maatschappelijk werker vervult hierin, als methodisch ouderbegeleider, een belangrijke kernfunctie.

Zodra ouders het ziekenhuis binnenkomen, krijgen ze te maken met een uitgebreid scala aan interne en externe samenwerkingsrelaties. De huisarts heeft hun kind doorgestuurd naar het kinderziekenhuis en dan begint de medische molen te draaien. Of, zoals menig ouder het omschrijft, ze komen terecht in een rollercoaster. Een achtbaan die almaar doorgaat. Bij binnenkomst bezoeken ze eerst de inschrijfbalie. Op de afdeling vindt vervolgens een intake plaats door de arts en de verpleegkundige. Een veelheid van (para)medische en psychosociale disciplines volgt, ieder met eigen, specifieke gespreksonderwerpen. De ouders van het zieke kind krijgen een spoedcursus medische informatie over het ziektebeeld van hun opgenomen kind en krijgen daarbij een uitgebreide sociale kaart cadeau. Een groot aantal hulp- en zorgverleners passeert de revue tijdens de opnameperiode en ook na ontslag uit het ziekenhuis: de eerstelijnszorg, een revalidatietraject, een palliatief traject (Bindels e.a. 2017), een transitietraject bij de overgang van het kinderziekenhuis naar de volwassenenzorg en controle-afspraken in het ziekenhuis.