Rustig chillen zonder dat de politie je stalkt

Rustig chillen zonder dat de politie je stalkt

Productgroep VBSP
Gratis

Omschrijving

Ontmoetingsplaatsen zijn ‘vrijplaatsen’ waar jongeren zichzelf kunnen zijn. Ze blijken belangrijk voor de identiteitsontwikkeling van jongeren. De publieke ruimte is echter vooral een ruimte voor volwassenen; jongeren worden er vaak als lastig ervaren. In dit artikel wordt een pleidooi gehouden voor meer autonomie van jongeren over hun eigen woonomgeving en genuanceerdere aandacht van de media.
Jongeren vertellen over de kenmerken van een goede ontmoetingsplaats en wat zij daaraan beleven. Blijken zal dat een ideale ontmoetingsplaats centraal en enigszins beschut ligt, min of meer legaal is en dat er keuze is tussen meerdere plaatsen.
Jongeren willen graag in overleg, met ondersteuning van autoriteiten mee beslissen over het wel en wee van hun ontmoetingsplaatsen.