Schuld, herstel en overleven; aspecten van hulpverlening inzake kindermishandeling

Schuld, herstel en overleven; aspecten van hulpverlening inzake kindermishandeling

Productgroep Opvoedingshulp geboden
Herman Baartman | 1995 | 9066651466
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

Door De Ruyter (zie hoofdstuk 2) is een criterium geformuleerd voor het opleggen van pedagogische hulpverlening. Wil men hulp rechtens kunnen opleggen, dan dient er, gegeven het recht van ouders verschoond te blijven van ongevraagde bemoeienis met de wijze waarop zij hun kind opvoeden, sprake te zijn van een noodsituatie. Kindermishandeling is zo’n noodsituatie. De Ruyters criteria hebben betrekking op een situatie waar de beslissing om al of niet hulp op te leggen overwogen wordt. In dit hoofdstuk wil ik met gebruikmaking van diezelfde criteria enkele aspecten van het hulpverleningsproces bij kindermishandeling bespreken dat volgt op de beslissing om hulp op te leggen. Daartoe eerst echter enkele opmerkingen over de term ‘kindermishandeling’.