Segregatie op de bible belt: een lokaal-historisch perspectief

Segregatie op de bible belt: een lokaal-historisch perspectief

Productgroep Segregatie in onderwijs en samenleving
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

Segregatie komt niet alleen in grootstedelijke en etnisch gemêleerde gebieden voor. We treffen het ook op de zogenaamde bible belt aan. In deze bijbelgordel is de wettelijk erkende richting van de reformatorische scholen sterk vertegenwoordigd. Deze scholen worden bevolkt door de bevindelijk gereformeerden (SGP-stemmers). Tezamen vormen zij de zogeheten reformatorische zuil, een netwerk van organisaties waarin de reformatorische scholen een belangrijke plaats vervullen. Aan de hand van een lokale casus (de nog onbesliste schoolstrijd in de buurtschap De Valk) wordt uitgelegd dat de West- Veluwe in de loop van de twintigste eeuw aan een proces van refoïsering onderhevig is geweest. In dat proces botst de traditionele dorpscultuur, gericht op sociale cohesie, met de ‘allochtone’, van elders komende refo’s, gericht op de eigen subcultuur. Die botsing leidt tot een nieuwe vorm van segregatie. Ze drijft de traditionele School met de Bijbel in het nauw in een poging haar te refoïseren. Naar aanleiding van deze lokale casus wordt betoogd dat regionale processen zich niet per definitie naar landelijke schaal laten extrapoleren, en dat beleidsmakers daarom in regionaal-historisch diversiteitsbeleid geschoold zouden moeten worden.