Seksuele opvoeding en de rol van de overheid

Seksuele opvoeding en de rol van de overheid

Productgroep Opvoeding, Onderwijs & Overheid
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

Heeft de overheid het recht zich te bemoeien met de seksuele opvoeding van haar onderdanen?
En zo ja, wat houdt die bemoeienis dan in?
Alvorens op zoek te gaan naar een antwoord, willen we deze vragen zowel toelichten als toespitsen door het onderscheid tussen een publieke en private moraal in te voeren. De termen ‘publiek’ en ‘privaat’ worden niet steeds op dezelfde manier gebruikt, noch op dezelfde manier gedefinieerd. In deze context zullen wij de termen als volgt gebruiken: een publieke moraal bestaat uit regels, principes, idealen en deugden die de overheid overal waar nodig mag bevorderen; een private moraal is opgebouwd uit regels, principes, idealen en deugden die de overheid op geen enkel moment mag bevorderen, noch mag tegenwerken. Deze definitie is strikt formeel: er wordt slechts gerefereerd aan het recht op overheidsbemoeienis, en niet vastgelegd met welke regels, principes, idealen of deugden de overheid zich mag bemoeien.