Solidariteit tussen ouders -niet vanzelfsprekend - Inleiding op het thema

Solidariteit tussen ouders -niet vanzelfsprekend - Inleiding op het thema

Productgroep Ouderschapskennis 2012-2
2012
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In dit tijdschrift staat vaak dat we oog moeten hebben voor de inherente kwetsbaarheid van ouders. Het probleem schuilt in de verhouding tussen de ouder die je wilt zijn en wat je feitelijk bent en kunt.
Je weet dat je maar zeer ten dele zult slagen en geleidelijk leer je omgaan met deze kant van je ouderschap. Je bent niet alleen kwetsbaar in de relatie met je kind. Je bent ook zo raakbaar door de omgeving: die jou voortdurend de maat neemt. Tezamen maken kwetsbaarheid en raakbaarheid, dat ouders solidariteit nodig hebben, maar dat blijft vaak onzichtbaar in het alledaagse leven. Ouders zijn sterren in het verdoezelen van hun falen. Zij spelen, zoals Alice van der Pas (2006) het schetste, het toneelstuk van de 'goede ouder': zodra er toeschouwers zijn, zetten ze hun beste beentje voor. Op zich is dit een goede dynamiek. Het dwingt hen om zich als 'goede ouder' te gedragen, ook als de fut eruit is en wanneer ze het niet meer weten. En het kan voor een 'goede ouder'-ervaring zorgen! Je voelt je tot het juiste gedrag aangezet en dan pakt het nog goed uit ook: je krijgt het gevoel dat je ertoe doet. Zoiets geeft soms precies de energie die nodig is. Ouders spelen dit toneelstuk waarschijnlijk om hun raakbaarheid te beperken, maar dit toneelspel houdt wel de mythe in stand dat de meeste ouders zich vanzelf ontwikkelen tot 'goed genoeg' opvoeders.