Staakt uw symbolisch sloopwerk!

Staakt uw symbolisch sloopwerk!

Productgroep PIP 20 - 2004
2004
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In PIP 19 ( juni 2004) stond een artikel over de vrijheid van onderwijs. Deze vrijheid is sinds lang vastgelegd in artikel 23 van onze Grondwet en waarborgt de keuzevrijheid van ouders om voor hun kinderen een school te kiezen of op te richten die past bij hun levensbeschouwing. De komst van islamitische scholen heeft de discussie over dit artikel nieuw leven ingeblazen. Politici maken zich zorgen over de gevolgen van deze scholen voor de integratie. Het kabinet stelde kortgeleden dan ook een aantal maatregelen voor die de oprichting van nieuwe scholen aan banden legt. In het onderhavige artikel werd een en ander uitgelegd. Wij vroegen lezers om te reageren. Hieronder treft u enkele eerste reacties aan.