Sterke netwerken: van belang voor ouders en kinderen

Sterke netwerken: van belang voor ouders en kinderen

Productgroep Ouderschapskennis 2012-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Opvoeden werd de afgelopen decennia steeds meer een privéaangelegenheid. Familie en buurtgenoten zijn minder vanzelfsprekende medeopvoeders. Ouders worden beschouwd als de verantwoordelijken bij uitstek voor de opvoeding en het wordt niet meer gewoon gevonden om de opvoeding met anderen te delen. Dit kan leiden tot vraagverlegenheid bij ouders, en het gevoel er alleen voor te staan. Sociale netwerken zijn belangrijke steunbronnen voor ouders, en dragen bij aan een positief opvoedklimaat. Door in te zetten op ontmoetingsmogelijkheden en netwerkvorming voor ouders kunnen beroepskrachten en gemeenten bijdragen aan steunende netwerken rond ouders en gezinnen.