Sterke verhalen

Sterke verhalen

Productgroep Thema’s uit de wijsgerige en historische pedagogiek
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

Sterke verhalen, daar hebben we behoefte aan in de sociale wetenschappen. Dat verhindert in het geheel niet dat zwakke verhalen tijdelijk succes kunnen hebben. Dan moeten ze wel andere krachtbronnen hebben dan eigen innerlijke kracht. Zoals veel cijfers bijvoorbeeld, mooie meetinstrumenten en natuurlijk, subsidiegevers die erin geloven, beleidsmakers die niet verder zien dan de waan van de dag. Zo kan het gebeuren dat er een onderzoeksfabriek is in Leiden, die wel elk jaar met een artikel komt, waarin een groots opgezet onderzoek samengevat wordt. Het laatste product dat mij onder ogen kwam, gaat over ‘De kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang’. 


Het is een schoolvoorbeeld van hoe ‘systematisch empirisch onderzoek’ niet gedaan moet worden. De presentatie is erbarmelijk; als het niet noodzakelijk was voor dit verhaal zou ik het niet gelezen hebben. Hoeveel NVO-leden hebben de inconsistentie opgemerkt van de ‘summary’ waar sprake is van ‘a sample of 66 Dutch children’ (p.284), en tabel 5 (p.299) waaruit blijkt dat het gaat om 66 groepen: Kinderdagverblijf, Naschoolse opvang en Gastouderopvang; de laatste groep is dan te klein om voor alle analyses gebruikt te kunnen worden. 


Maar ja wie leest er door na zinnen als: ‘We moeten bij deze ”kindkenmerken” overigens wel aantekenen dat de ECERS/IT-ers op groepsniveau zijn afgenomen, en niet alleen op het ‘target’kind betrekking hadden.’ (p.298). Nu dat dachten we al; in het hele verhaal komt nooit een ouderstem of leidstergeluid voor, om van kindwerkelijkheid maar te zwijgen. Een zwak verhaal, een van de dagelijkse werkelijkheid vervreemd verhaal.