Steun van ouders aan volwassen kinderen: een sociologisch perspectief

Steun van ouders aan volwassen kinderen: een sociologisch perspectief

Productgroep Ouderschapskennis 2010-3
Freek Bucx | 2010
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Nadat kinderen het ouderlijk huis verlaten en een eigen huishouden voeren, kunnen zij blijven rekenen op de steun van hun ouders. Ouders willen graag dat het goed gaat met hun jongvolwassen kinderen en richten hun steun vooral op die kinderen die het nodig hebben. Wanneer hun kinderen zelf ouder worden, springen ouders veelal bij en helpen bij de zorg voor de kleinkinderen. Er zijn aanwijzingen dat jongvolwassenen tegenwoordig meer behoefte hebben aan ouderlijke steun dan een aantal decennia geleden. Mogelijk spelen hierin recente sociaaleconomische, demografische en maatschappelijke ontwikkelingen een rol. Deze zorgen ervoor dat het voor jonge mensen lastig is om in economisch en maatschappelijk opzicht een zelfstandig bestaan op te bouwen. Bovendien zijn er meer tweeverdieners en éénoudergezinnen dan vroeger waardoor de behoefte aan kinderzorg en -opvang door grootouders groter is.