Syndromen, gedrag en orthopedagogisch handelen

Syndromen, gedrag en orthopedagogisch handelen

Productgroep Gedragsproblemen bij jonge gehandicapte kinderen (NVO-reeks)
J.P.M. van Dijk | 1998 | 9066652241
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

De aandacht voor syndromen is de laatste jaren sterk toegenomen. Er gaat bijna geen week voorbij of er wordt een gen gelokaliseerd dat verantwoordelijk zou zijn voor een bepaald gedrag zoals alcoholisme, criminaliteit of een bepaalde lichamelijke afwijking. In de inleiding van het recent verschenen boek van Gorlin, Toriello en Cohen (1995), waarin ruim 400 erfelijke syndromen waarin gehoorverlies een rol speelt worden beschreven, merken de schrijvers op dat, wanneer de lezer teleurgesteld zou zijn in het standaardwerk omdat hij/zij in zijn/haar klinische praktijk toch op een casus stuit die niet wordt beschreven, deze clinici geduld moeten hebben tot de uitgave van een nieuwe editie. Het is Charles Darwin geweest die de relatie tussen erfelijkheid en gedrag op onnavolgbare wijze heeft beschreven. In zijn publicatie uit 1872, getiteld ‘The expression of the emotions in man and animals’, beschrijft hij een casus van een man met een merkwaardige tic:


‘When he lay fast asleep on his back in bed, often raising his right arm slowly in front of his face, up to his forehead and then dropping it with a jerk so that the wrist fell heavily on the bridge of his nose. The trick did not occur every night, but occasionally’.