Taakverdeling in de opvoed- en ouderpraktijk – casus Sanne

Taakverdeling in de opvoed- en ouderpraktijk – casus Sanne

Productgroep Ouderschapskennis 2010-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De auteurs beschrijven een casus die model staat voor meerdere zaken waaraan zij beide in hun semiresidentiële praktijk als ouderbegeleider bijdragen leverden. In deze casus gaat het om de beperkt cognitief begaafde ouders van de driejarige Sanne die met algehele ontwikkelingsachterstanden bij een orthopedagogisch centrum wordt aangemeld. Er is een sterk steunend informeel netwerk in de vorm van beschikbare grootouders. Hun gezondheid neemt helaas zodanig af dat hun bijdragen aan de buffer taakverdeling moet verminderen en opvoederschap en ouderschap onder ernstige stress komen te staan. De rollen, visie en positie van diverse hulpverleners worden beschreven ten aanzien van bufferversterking van het ouderschap, met taakverdeling, ook door de hulpverlening zelf, als uitgangspunt. Het zorgvuldig delen van opvoedzaken en ouderschapstaken, waarbij ouders de regie behouden, leidt bij hen tot ouderschapsgroei, ondanks hun sterk belaste verleden. Ook opvoedsteun op afstand aan moeder leidt tot succeservaringen met haar kind en tot passende besluitvorming door ouders. In alinea's getiteld 'Bufferdenken' (Van der Pas, 2009) verantwoorden de auteurs het handelen van de ouderbegeleider in de casus met koppelingen naar het theoretisch werkmodel.