Taakverdeling: méér dan verdeling van taken

Taakverdeling: méér dan verdeling van taken

Productgroep Ouderschapskennis 2011-2
Hanneke Miley | 2011
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Taakverdeling, het lijkt zo eenvoudig. Je inventariseert de taken, die gedaan moeten worden, je kijkt naar de beschikbare tijd en je verdeelt ze zo 'eerlijk' mogelijk. In het ideale geval nemen ouders ook nog de taken van elkaar over.
Maar taakverdeling is meer dan dat. Het gaat ook om de betekenis die ouders geven aan de te verrichten taak, zowel voor degene die de taak uitvoert, als voor degene die dit niet doet. Drie ouderbegeleiders, een orthopedagoge en een onderzoeker discussiëren met elkaar over de betekenis van taakverdeling.