Ten geleide

Ten geleide

Productgroep Gezin, morele opvoeding en antisociaal gedrag
Gratis

Omschrijving

Na 14 jaar lag de eervolle taak om een Landelijke Pedagogendag te organiseren in 1999 weer op de schouders van de Leidse pedagogen. Met 45 presentaties en meer dan 200 deelnemers uit Nederland en België zien we terug op een geslaagd evenement. Het verheugt ons steeds opnieuw met welk een enthousiasme zoveel onderzoekers werkzaam zijn op zoveel verschillende terreinen en zich over zoveel verschillende onderwerpen buigen. Als pedagogen uit een relatief klein taalgebied blijken we ons op uiteenlopende manieren bezig te houden met heel diverse pedagogische onderwerpen.
Het was de eerste keer dat de Landelijke Pedagogendag ook via een speciale website geraadpleegd kon worden. Meer dan 400 keer werd de site bezocht door nieuwsgierigen uit andere Europese landen, waaronder Finland, Roemenië en Griekenland. Ook een enkeling uit Australië, de Verenigde Staten en Zuid-Amerika flitste voorbij via deze snelweg.