Thema: angst in de jeugdzorg - Inleiding op het thema

Thema: angst in de jeugdzorg - Inleiding op het thema

Productgroep Ouderschapskennis 2010-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De nummers 11/3 en 12/1 van dit tijdschrift, van respectievelijk eind 2008 en begin 2009, kenden als thema Angst als raadgever. Daarin stonden bijdragen van Peter Adriaenssens over zijn presentatie bij de Lekkerkerker Lecture in 2007 met als titel: 'Naar een Jeugdzorg zonder angst voor de angst'. Die bijdragen zijn zeer leerzaam. Adriaenssens weet waarover hij het heeft: hij schrijft vanuit zijn praktijk als afdelingshoofd bij het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling in Leuven. Daarnaast is hij hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie.
Maar welke rol speelt angst in en voor de Nederlandse Jeugdzorg, bij ouders, bij uitvoerende werkers, en hun leidinggevenden? Deze vragen inspireerden de themaredactie tot verdere overdenking en het besluit een vervolg te bieden op dit thema.